Про поняттєву співвіднесеність термінів робота з текстом і робота над текстом у сучасному лінгводидактичному дискурсі читайте в науковій розвідці автора, опублікованій у часописі Інституту української мови НАН України “Українська мова” (2017. – №4. – С. 98-108). Зокрема, у статті визначено сутність термінів робота з текстом і робота над текстом та схарактеризовано семантико-синтаксичні відношення, які вони виражають; окреслено основні тенденції використання прийменників з і над з іменником текст в українській лінгводидактичній науці кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя та в сучасному професійному мовленні вчителів-словесників; з’ясовано граматичні особливості іншомовних відповідників українських прийменниково-іменникових словоформ, зафіксованих у наукових і навчально-методичних працях із методики навчання англійської, німецької, польської, білоруської та російської мов.

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian