Омельчук С.А. Вивчення складних речень на уроках української мови: Фор­мування мовленнєвих і стилістичних умінь: посібник для вчителів / С.А. Омельчук. – Херсон: Олді-плюс, 2001.- 76 с.

Омельчук С.А. Формування творчої мовної особистості засобами української мови: З досвіду роботи / С.А. Омельчук. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – 48 с.

Рідна мова. 5-11 класи / Є.П. Голобородько, Н.М. Веніг, С.А. Омельчук та ін. Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2005. – 224 с. – (Серія „Відкритий урок”).

Атестація вчителя. Уроки української мови: традиційні, відкриті, нестандартні: готові конспекти, аналіз методиста / Є.П. Голобородько, Н.М. Веніг, С.А. Омельчук та ін.; за ред. Голобородько Є.П. – Х.: Вид. Група „Основа”, 2006. – 176 с. – (Б-ка журн. „Вивчаємо українську мову та літературу”; Вип. 11 (36).

Омельчук С.А. Українська мова. 5-7 класи: тестові завдання закритої та відкритої форм, контрольне аудіювання, читання мовчки, відповіді / С.А. Омельчук, М.В. Чаловська. – Х.: Вид. група „Основа”, 2008. – 190 с.

Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ: навч. посібник / С.А. Омельчук. – К.: Грамота, 2014. – 224 с. (Гриф „Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”).

Омельчук С.А. Тематичні і контрольні тести з української мови: Підготовка до ЗНО – 2010 / С.А. Омельчук. //  Бібліотечка „Дивослова”. – 2010. – № 2. – 64 с.

Збірник фахових текстів із завданнями з української мови (за професійним спрямуванням): методичне забезпечення контролю навчальних досягнень студентів / І.В. Варнавська, В.І. Грицина, С.А. Омельчук [та ін.]; за ред Н.В. Місяк. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – 232 с.

Робота з науковим текстом у школі та ВНЗ : реалізація професійно спрямованого підходу до вивчення української мови / [С.А. Омельчук, Н.В. Місяк, В.І. Грицина та ін.] // Бібліотечка «Дивослова». – 2013. – № 2. – 64 с.

Усі календарно-тематичні плани. Українська мова / [І. А. Бондаренко, Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, С. А. Омельчук та ін.]. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – 62 с. – Б-ка журналу «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 5 (114).

Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : збірник тестових завдань для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» вищих навчальних закладів / [С. А. Омельчук, Н. В. Місяк, Н. І. Чабан та ін.]; за заг ред. С. А. Омельчука. – Херсон, 2015. – 44 с.

Структура Херсонського державного університету (нова редакція). Голов. ред. і кер. авт. кол-ву С.Омельчук. Херсон: Вид-во ХДУ, 20 с.

5 клас

Сучасний урок української мови в 5 класі / Упорядник С.А. Омельчук. – Х.: Вид. Група „Основа”, 2005. – 96 с. – (Б-ка журн. „Вивчаємо українську мову та літературу”; Вип.. 6 (19).

Омельчук С.А. Усі уроки рідної мови в 5 класі / С.А. Омельчук, А.І.Ляшкевич, М.В. Кравець; упоряд. С.А.Омельчук. – Х.: Вид. група „Основа”, 2005. – 480 с.

Омельчук С.А. Українська мова. 5 клас. І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – Х. Вид. група „Основа”, 2009. – 134 с. – (Серія „Мій конспект”).

Омельчук С.А. Українська мова. 5 клас. ІІ семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – Х. Вид. група „Основа”, 2009. – 136 с. – (Серія „Мій конспект”).

Вивчення української мови в 5 класі: посібн. для вчителя / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. – Х.: Вид. група „Основа”, 2010. – 176 с. (Б-ка журн. „Вивчаємо українську мову та літературу”; Вип. 10 (83).

Омельчук С.А. Українська мова. 5 клас. І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х.: Вид. група „Основа”, 2011. – 134 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол № 7 від 13.12.10).

Омельчук С.А. Українська мова. 5 клас. ІІ семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х.: Вид. група „Основа”, 2011. – 136 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол № 7 від 13.12.10).

Омельчук С.А. Українська мова. 5 клас: тематичні контрольні роботи : [методичний посібник : тестові завдання закритої і відкритої форми, контрольне аудіювання, контрольне читання мовчки] / С.А. Омельчук. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 64 с.

6 клас

Сучасний урок української мови в 6 класі / С.А. Омельчук, Л.В. Середа, Н.В. Кумейська, О.І. Заводянна. – Х.: Вид. група „Основа”, 2006. – 208 с. (Б-ка журн. „Вивчаємо українську мову та літературу”; Вип. 6(31). (Гриф „Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в навчально-виховному процесі”, протокол № 4 від 21.02.08).

Омельчук С.А. Усі уроки української мови в 6 класі / С.А. Омельчук, А.І.Ляшкевич, М.В. Чаловська; упоряд. С.А.Омельчук. – Х.: Вид. група „Основа”, 2006. – 432 с. (Гриф „Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в навчально-виховному процесі”, протокол № 4 від 21.02.08).

Омельчук С.А. Українська мова. 6 клас. І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – Х.: Вид. група „Основа”, 2009. – 110 с. – (Серія „Мій конспект”).

Омельчук С.А. Українська мова. 6 клас. ІІ семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – Х.: Вид. група „Основа”, 2009. – 132 с. – (Серія „Мій конспект”).

Омельчук С.А. Українська мова. 6 клас. І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х.: Вид. група „Основа”, 2011. – 110 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол № 7 від 13.12.10).

Омельчук С.А. Українська мова. 6 клас. ІІ семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х.: Вид. група „Основа”, 2011. – 128 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол № 7 від 13.12.10).

Вивчення української мови в 6 класі. Частина І : [посібн. для вчителів] / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 125 с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 9 (94)).

Вивчення української мови в 6 класі. Частина ІІ : [посібн. для вчителів] / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук. — Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 128 с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 11 (96)).

Омельчук С.А. Українська мова. 6 клас: тематичні контрольні роботи : [методичний посібник : тестові завдання закритої і відкритої форми, контрольне аудіювання, контрольне читання мовчки] / С.А. Омельчук. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 64 с.

 7 клас

Сучасний урок української мови в 7 класі / С.А. Омельчук, Н.В. Кумейська, Л.В. Середа, М.В. Чаловська. Упорядник С.А. Омельчук. – Х.: Вид. група „Основа”, 2007. – 208 с. – (Б-ка журн. „Вивчаємо українську мову та літературу”; Вип. 6(43). (Гриф „Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в навчально-виховному процесі”, протокол № 4 від 21.02.08).

Омельчук С.А. Усі уроки української мови в 7 класі / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська; упоряд. С.А.Омельчук. – Х.: Вид. група „Основа”, 2007. – 352 с. (Гриф „Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в навчально-виховному процесі”, протокол № 4 від 21.02.08).

Омельчук С.А. Розробки уроків з української мови для 7 класу 12-річної школи: І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич // Методичний журнал „Бібліотечка „Дивослова”. – 2007. – № 6. – 64 с.

Омельчук С.А. Розробки уроків з української мови для 7 класу 12-річної школи: ІІ семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич // Методичний журнал „Бібліотечка „Дивослова”. – 2007. – № 11. – 64 с.

Омельчук С.А. Українська мова. 7 клас. І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – Х. Вид. група „Основа”, 2009. – 106 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол № 5 від 14.10.10).

Омельчук С.А. Українська мова. 7 клас. ІІ семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – Х. Вид. група „Основа”, 2009. – 120 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол № 5 від 14.10.10).

Омельчук С.А. Українська мова. 7 клас. І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х. : Вид. група „Основа”, 2011. – 104 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол № 5 від 14.10.10).

Омельчук С.А. Українська мова. 7 клас. ІІ семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Чаловська. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х. : Вид. група „Основа”, 2011. – 120 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол № 5 від 14.10.10).

Омельчук С.А. Українська мова. 7 клас: тематичні контрольні роботи : [методичний посібник : тестові завдання закритої і відкритої форми, контрольне аудіювання, контрольне читання мовчки] / С.А. Омельчук. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 64 с.

Омельчук С. Уроки української мови для 7 класу (І семестр) / Сергій Омельчук // Бібліотечка «Дивослово». – 2015. – № 7–8. – 80 с.

Омельчук С. Уроки української мови для 7 класу (ІІ семестр) / Сергій Омельчук // Бібліотечка «Дивослово». – 2015. – № 11–12. – 80 с.

Омельчук С.А. Уроки української мови для 7 класу: навч. посіб. / С. А. Омельчук. – К. : Дивослово, 2016. – 256 с. (Гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», протокол комісії з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 28.04.16 № 2).

 

8 клас

Омельчук С.А. Сучасний урок української мови у 8 класі / С.А. Омельчук, А.Ф. Соломахін, М.В. Чаловська; упоряд. С.А. Омельчук. – Х.: Вид. група „Основа”, 2008 (Б-ка журн. „Вивчаємо українську мову та літературу”).

Омельчук С.А. Усі уроки української мови у 8 класі / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич; упоряд. С.А.Омельчук. – Х.: Вид. група „Основа”, 2008.

Омельчук С.А. Розробки уроків з української мови для 8 класу 12-річної школи: І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич // Методичний журнал „Бібліотечка „Дивослова”. – 2008. – № 6. – 64 с.

Омельчук С.А. Розробки уроків з української мови для 8 класу 12-річної школи: ІІ семестр. Реалізація дослідницького підходу до навчання синтаксису й пунктуації / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич // Методичний журнал „Бібліотечка „Дивослова”. – 2008. – № 12. – 64 с.

Омельчук С.А. Українська мова. 8 клас. І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич. – Х. Вид. група „Основа”, 2009. – 92 с. – (Серія „Мій конспект”).

Омельчук С.А. Українська мова. 8 клас. ІІ семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич. – Х. Вид. група „Основа”, 2009. – 108 с. – (Серія „Мій конспект”).

Омельчук С.А. Українська мова. 8 клас. І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х. : Вид. група „Основа”, 2011. – 88 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол № 7 від 13.12.10).

Омельчук С.А. Українська мова. 8 клас. ІІ семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х. : Вид. група „Основа”, 2011. – 104 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол № 7 від 13.12.10).

Омельчук С. Уроки української мови для 8 класу (І семестр) / Сергій Омельчук // Бібліотечка «Дивослова». – 2016. – № 7–8. – 72 с.

Омельчук С. Уроки української мови для 8 класу (ІІ семестр) / Сергій Омельчук // Бібліотечка «Дивослова». – 2016. – № 10–11. – 88 с.

Омельчук С. А. Уроки української мови для 8 класу: навч. посіб. / С. А. Омельчук. – К. : Дивослово, 2017. – 248 с. (Гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», лист Інституту модернізації змісту освіти від 03.07.2017 р. № 21.1/12-Г-312).

9 клас

Омельчук С.А. Розробки уроків з української мови для 9 класу 12-річної школи: І семестр. Вивчення синтаксису й пунктуації на засадах дослідницького підходу / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич // Методичний журнал „Бібліотечка „Дивослова”. – 2009. – № 6. – 64 с.

Омельчук С.А. Розробки уроків з української мови для 9 класу 12-річної школи: ІІ семестр. Вивчення синтаксису й пунктуації на засадах дослідницького підходу / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич // Методичний журнал „Бібліотечка „Дивослова”. – 2009. – № 11. – 64 с.

Омельчук С.А. Усі уроки української мови у 9 класі / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич. – Х.: Вид. група „Основа”, 2009. – 361 с.

Омельчук С.А. Українська мова. 9 клас. І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич. – Х. Вид. група „Основа”, 2010. – 100 с. – (Серія „Мій конспект”).

Омельчук С.А. Українська мова. 9 клас. ІІ семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич. – Х. Вид. група „Основа”, 2010. – 102 с. – (Серія „Мій конспект”).

Омельчук С.А. Українська мова. 9 клас. І семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х. : Вид. група „Основа”, 2011. – 96 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол №  2 від 22.03.11).

Омельчук С.А. Українська мова. 9 клас. ІІ семестр / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Х. : Вид. група „Основа”, 2011. – 104 с. – (Серія „Мій конспект”). (Гриф „Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах”, протокол № 2 від 22.03.11).

Омельчук С. А. Уроки української мови для 9 класу (І семестр) / С. А. Омельчук // Методичний журнал «Бібліотечка „Дивослова”». – 2017. – № 4–5. – 80 с.

Омельчук С. А. Уроки української мови для 9 класу (ІІ семестр) / С. А. Омельчук // Методичний журнал «Бібліотечка „Дивослова”». – 2017. – № 9–10. – 88 с.

Омельчук С. А. Уроки української мови для 9 класу: навч. посіб. / С. А.Омельчук. – К. : Дивослово, 2018. – 264 с. (Гриф «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах», лист ІМЗО від 12.06.2018 № 22.1/12-Г-326).

 

10 клас

Омельчук С. Уроки української мови для 10 класу (І семестр) / Сергій Омельчук, Юлія Романенко // Бібліотечка „Дивослова”. – 2018. – № 7-8. – 96 с.

Омельчук С. Уроки української мови для 10 класу (ІІ семестр) / Сергій Омельчук, Юлія Романенко // Бібліотечка «Дивослова». – 2018. – № 11–12. – 88 с.

Омельчук С.А. Розробки уроків з української мови для 10 класу 12-річної школи: Рівень стандарту / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич // Бібліотечка „Дивослова”. – 2010. – № 6. – 64 с.

Омельчук С., Романенко Ю. Уроки української мови для 10 класу: навч. посіб. Київ: Дивослово, 2019. – 264 с. (Гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», лист Інституту модернізації змісту освіти від 27.05.2019 № 22.1/12-Г-299).

 

11 клас

Омельчук С.А. Технологія дослідницького навчання синтаксису і стилістики рідної мови в 11 класі / С.А. Омельчук // Бібліотечка „Дивослова”. – Методичний журнал. – 2005. – № 3. – 64 с.

Омельчук С.А.. Розробки уроків з української мови для 11 класу нової 11-річної школи: Рівень стандарту / С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич // Бібліотечка „Дивослова”. – 2011. – № 6. – 64 с.

Омельчук С., Романенко Ю. Уроки української мови для 11 класу (І семестр)Бібліотечка «Дивослова». 2019. № 7–8. 80 с.

Омельчук С., Романенко Ю. Уроки української мови для 11 класу (ІІ семестр. 1-ша частина). Бібліотечка «Дивослова». 2019. № 12. 48 с.

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian