2006 рік

Голобородько Є.П. Портрет чоловіка в шкільному інтер’єрі / Є.П. Голобородько // Методичні діалоги. – 2006. – № 12. – С.22-24.

2014 рік

Городенська К. Нові засади навчання морфології / Катерина Городенська // Дивослово. – 2014. – № 6. – С. 57–58.

Караман С. Навчання морфології має бути дієвим, інтенсивним та продуктивним / Станіслав Караман // Українська мова й література в школах України. – 2014. – № 5. – С. 70–71.

2015 рік

Романенко Ю. Опановуємо методику створення дослідницьких завдань (дослідження-абстрагування) / Юлія Романенко// Дивослово. – 2015. – № 6. – С. 24–26.

Романенко Ю. Опановуємо методику створення дослідницьких завдань (дослідження-аналіз та дослідження-порівняння) / Юлія Романенко // Дивослово. – 2015. – № 9. – С. 16–17.

2016 рік

Романенко Ю. Опановуємо методику створення дослідницьких завдань (дослідження-відновлення) / Юлія Романенко // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 33–34.

Романенко Ю. Опановуємо методику створення дослідницьких завдань (дослідження-класифікація) / Юлія Романенко // Дивослово. – 2016. – № 6. – С. 27–28.

2019 рік

Семеног О. М. Термінологічна культура фахівця в об’єктиві українського лінгводидактичного дискурсу [Електронний ресурс] / О. М. Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 6 (90). – С. 139–150.

Ющук І. Серйозне дослідження лінгводидактичної термінології // Дивослово. – 2019. – №9. – С. 28-32.

Городенська К.Г. Українська лінгводидактична термінологія і сучасний фаховий дискурс Рецензія на: Омельчук Сергій. Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців. Київ, 2019.

2020 рік

Голуб Н. Рецензія на монографію “Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців” (автор Сергій Омельчук, 2019)

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian