Херсонський державний університет:

– лекційний курс “Академічна доброчесність” (для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти);

– лекційний і практичний курс “Методика роботи з науковим текстом” (для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії);

– лекційний курс “Українська мова (за професійним спрямуванням)” (для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти ФУІФЖ);

Професійно-мовленнєва іміджелогія сучасного вчителя української мови й літератури (навчальний курс для вчителів-словесників за програмою підвищення кваліфікації)

ТРЕНЕР-СПІКЕР Національної освітньої платформи “ВСЕОСВІТА”

Лекція-вебінар з теми “Сучасні методики засвоєння норм нової редакції Українського правопису

Лекція-вебінар з теми “Професійно-мовленнєва іміджологія сучасного вчителя-словесника”

Лекція-вебінар “Нові підходи до організації сучасного уроку української мови”

ГОСТЬОВИЙ ЛЕКТОР (проведення авторських лекційних курсів і майстер-класів в інших вишах України:):

Міжнародний економіко-гуманітарний універистет імені академіка Степана Дем’янчука

лекція з курсу “Академічна доброчесність” з теми “Бути чесним у науці й освіті” (11 листопада 2021 року)

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

лекція з курсу «Лінгводидактика» для бакалаврів освітньо-професійної програми Середня освіта. Українська мова і літертура СумДПУ імені А. С. Макаренка “Українська лінгводидактика у вимірі академічної доброчесності” (22 вересня 2021 року)

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

(лекція “Реалізація норм Українського правопису 2019 року в шкільній мовній освіті”, листопад 2020 року)

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

(публічна лекція «Термінологічна система української лінгводидактики: від неузгодженості до норми» , грудень 2019 р.)

Івано-Франківський обласний інсититут післядипломної педагогічної освіти

квітень 2009 р.

вересень 2012 р.

травень – червень 2022 р.

Лекційні курси:

“Нові підходи до організації сучасного уроку української мови”

“Професійно-мовленнєва компетентість вчителя-словесника”

Кіровоградський обласний інсититут післядипломної педагогічної освіти імені В. Сухомлинського

(серпень 2012 р., травень 2013 р., серпень 2013 р., травень 2018 р.);

Полтавський обласний інсититут післядипломної педагогічної освіти  імені М. Остроградського

(вересень 2009 р., квітень 2012 р.);

Севастопольський міський гуманітарний університет

(червень 2012 р., червень 2013 р.);

Чернігівський обласний інсититут післядипломної педагогічної освіти  імені К. Ушинського

(листопад 2011 р., липень 2012 р., листопад 2013 р.).

Запорізький обласний інсититут післядипломної педагогічної освіти (2007 р.)

Херсонська академія неперервної освіти:

– лекційний курс „Сучасні аспекти мовленнєво-методичної підготовки вчителя української мови й літератури”;

– лекційний курс „Культура фахового мовлення вчителя-словесника”;

– лекційний курс „Сучасні вимоги до перевірки й оцінювання творчих робіт учнів з української мови й літератури”;

– спеціальний курс “Сучасна лінгводидактична термінологія з погляду нормативності”;

– спеціальний курс „Сучасний урок української мови: структура, технології, інновації”.

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти:

– лекційний курс „Сучасні аспекти мовленнєво-методичної підготовки вчителя української мови й літератури”;

– лекційний курс „Сучасні теоретико-методичні основи застосування тестових технологій на уроках української мови”;

– лекційний курс „Сучасні вимоги до перевірки й оцінювання творчих робіт учнів з української мови й літератури”;

– спеціальний курс “Сучасна лінгводидактична термінологія з погляду нормативності”;

– спеціальний курс „Сучасний урок української мови: структура, технології, інновації”;

– спеціальний курс „Технологія дослідницького навчання граматики української мови в основній школі”.

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian