Народився 29 вересня 1975 року в місті Херсон в Україні.

Українець, громадянин України.

Середня освіта:

З 1982 по 1992 рік навчався в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29.

Вища освіта:

З 1992 по 1997 рік навчався на філологічному факультеті Херсонського державного педагогічного інституту імені Н.К. Крупської (нині – Херсонський державний університет), який закінчив з відзнакою.

У 1995 році закінчив факультет додаткових педагогічних спеціальностей Херсонського державного педагогічного інституту імені Н.К. Крупської й здобув кваліфікацію «практичний психолог в системі народної освіти».

Професійний досвід:

Педагогічна діяльність

Педагогічну діяльність розпочав у 1994 році в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 46 Херсонської міської ради вихователем за місцем проживання.

У 1996 році був переведений на посаду вчителя російської мови й літератури.

З 1997 по 1998 рік працював методистом школи.

Протягом 1998-1999 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи.

За час роботи в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 46 Херсонської міської ради було встановлено кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії” й присвоєно педагогічне звання „вчитель-методист”.

З 2003 по 2007 рік працював директором Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради.

Протягом 2007-2010 рр. – учитель української мови й літератури Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради (за сумісництвом).

Науково-педагогічна діяльність

З вересня 1999 року по жовтень 2001 року працював викладачем кафедри лінгводидактики Херсонського державного педагогічного університету.

З листопада 2001 по вересень 2003 року навчався в аспірантурі Херсонського державного педагогічного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 13.00.02 „теорія і методика навчання української мови”.

Під час навчання в аспірантурі працював за сумісництвом асистентом кафедри лінгводидактики Херсонського державного педагогічного університету (2001 – 2002 рр.), учителем української мови й літератури Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 46 (2001 – 2003 рр.).

З 2005 року – доцент кафедри теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної педагогічної освіти (за сумісництвом).

Протягом 2006-2007 років працював доцентом кафедри українського мовознавства Херсонського державного університету (за сумісництвом).

З 2007 по 2011 рік – заступник завідувача загальноуніверситетської кафедри мовної освіти Херсонського державного університету, доцент цієї ж кафедри.

Протягом 2011-2014 років навчався в докторантурі Херсонського державного університету за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова). Під час навчання в докторантурі працював за сумісництвом доцентом кафедри мовної освіти.

З листопада 2014 р. по травень 2015 р. працював доцентом кафедри мовної освіти ХДУ.

З травня по серпень 2015 р. виконував обов’язки завідувача кафедри мовної освіти ХДУ.

З вересня 2015 р. по серпень 2016 р. – декан факультету іноземної філології ХДУ, професор кафедри слов’янських мов та методик їх викладання (за сумісництвом).

Із серпня 2016 р. – проректор із наукової роботи ХДУ (у січні 2020 р. посаду перейменовано на проректора з наукової роботи і розвитку), професор кафедри слов’янської філології (за сумісництвом).

Із 27 лютого 2020 р. – перший проректор університету.

Наукова діяльність:

У грудні 2003 року захистив кандидатську дисертацію з теми „Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів основної школи на завершальному етапі вивчення синтаксису” в Інституті педагогіки НАПН України.

У квітні 2004 року присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності „теорія і методика навчання української мови”.

У квітні 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін.

У грудні 2009 року обрано академіком Української академії акмеологічних наук по відділенню „Акмеологія мови”.

У листопаді 2014 року захистив докторську дисертацію з теми „Методика навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу” в Херсонському державному університеті.

У лютому 2015 року присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності „теорія і методика навчання (українська мова)”.

У листопаді 2021 року присвоєно вчене звання професора кафедри української і слов’янської філології та журналістики.

Громадська діяльність:

Член редакційних колегій:

• збірника наукових праць Херсонського державного університету “Південний архів (філологічні науки)”;

 збірника наукових праць Херсонського державного університету “Педагогічні науки”;

• науково-методичного журналу Міністерства освіти і науки України «Дивослово»;

• науково-методичного журналу «Українська мова й література в школі»;

• науково-методичного та літературно-мистецького журналу «Українська мова й література в школах України»;

Член Усеукраїнської асоціації викладачів української мови і літератури.

Сімейний стан:

Одружений.

Дружина, Омельчук Світлана Вікторівна, – державний службовець.

Дочка, Омельчук Тетяна Сергіївна, – математик-логіст.

Додаткова інформація:

У 2002 році за підсумками розгляду рейтингу популярності „Краща людина року Херсонщини” за 2001 рік присвоєно почесне звання „Краща людина року Херсонщини – 2001” із врученням почесного пам’ятного знака „Золота орбіта”.

Переможець обласного й лауреат Усеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2002” в номінації „українська мова й література”.

Нагороджений Почесною грамотою голови Херсонської обласної державної адміністрації (2005 р.), нагрудними знаками “Відмінник освіти України” (2006 р.), „Петро Могила” (2009 р.), “За наукові та освітні досягнення” (2017 р.), грамотою Верховної Ради України” (2018 р.). Присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” (2019 р.).

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian