СЕРТИФІКАТИ

Сертифікат учасника заходу «Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти в університетах» у рамках проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (23 – 27 листопада 2020 року, Київ, Україна)

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти зі створення та рецензування  тестових завдань (лист УЦОЯО від 11.10.2018 №02-24-09/2249)

 

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з основ теорії та методики педагогічного тестування за програмою”Технологія оцінювання якості тестових завдань” (наказ УЦОЯО від 23.02.2018 №41)

Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з основ теорії та методики педагогічного тестування за програмою”Теорія та практика розроблення тестових завдань” (наказ УЦОЯО від 23.02.2018 №41)

Certificate of Achievement to commemorate participation in the 2007 Open Word Program (sponsored by The Open Word Leadership Center at library of Congress).

Сертифікат за програмою „Intel@ Навчання для майбутнього” з використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні навчальних предметів.

Сертифікат асоціації освітнього оцінювання і тестування, який засвідчує статус тренера АООТ із наданням права проводити семінари і тренінги в галузі педагогічного оцінювання і тестування з української мови й літератури.

СВІДОЦТВА про підвищення кваліфікації

Свідоцтво ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України про підвищення кваліфікації за категорією “ректори (президенти, начальники), проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів (від 07.06.2019 СП №35830447/0832-19). Термін стажування: 13 лютого – 07 червня 2019 року. 

Свідоцтво Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій від 18.11.2005 № 1020.

СВІДОЦТВА про реєстрацію авторського права на твір

1. Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на твірвід 02.09.14 № 56259 на монографію «Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу : теорія і практика».

2. Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на твір від 22.04.15 № 59400 на навчальний посібник «Дослідницький підхід до навчання мови : лінгводидактичний словник-довідник».

3. Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на твір від 24.03.16 № 64654 на навчальний посібник «Уроки української мови в 7 класі».

4. Свідоцтво  про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір наукового характеру від 13.12.2019 №94739  “Методичні рекомендації “Методика оцінювання діяльності науково-педагогічного працівника як складник внутрішньої системи забезпечення якості освіти в університеті” (автори Співаковський О.В., Омельчук С.А., Вінник М.О.),  видане Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian