Омельчук С. А. Концепція «Мислення повного спектра», або парадигма мислення прориву / С. А. Омельчук // Освіта дорослих : Енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – К. : Основа, 2014. – С. 200–201.

Омельчук С. А. Міжнародна співпраця в галузі освіти дорослих / С. А. Омельчук // Освіта дорослих : Енциклопедичний словник / за ред. В. Г. Кременя, Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – К. : Основа, 2014. – С. 228–229.

Омельчук С. Дослідницький підхід до навчання мови : лінгводидактичний словник-довідник : навч. посіб. / Сергій Омельчук. – К. : [б.в.], 2015. – 56 с.

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian