МОНОГРАФІЇ

Бєляєв Ю.І., Олексенко В.П., Омельчук С.А., Петухова Л.Є., Самсакова І.В., Федяєва В.Л. Херсонський державний університет: сторічна історія на шляху в майбутнє: ювілейне видання / головн. ред. О. В. Співаковський; кер. авт. кол. Ю. І. Бєляєв. Херсон: Айлант, 2019. 208 с.

  

Омельчук С. Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців: монографія. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 356 с.

Омельчук С. Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу : теорія і практика : монографія / Сергій Омельчук. – К. : Генеза, 2014. – 368 с.

ПІДРУЧНИКИ

Рідна мова: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. За заг. ред.. М.І. Пентилюк. – К.: Освіта, 2006. – 272 с. (Гриф „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, лист МОН № 1/11-7357 від 14.12.05).

Рідна мова: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. За заг. ред.. М.І. Пентилюк. – К.: Освіта, 2006. – 272 с. (Гриф „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, протокол Колегії МОН № 4/4-19 від 11.04.06).

Рідна мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. За заг. ред.. М.І. Пентилюк. – К.: Освіта, 2007. – 288 с. (Гриф „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, лист МОН № 1/11-2171 від 28.04.07).

Рідна мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. За заг. ред. М.І. Пентилюк. – К.: Освіта, 2008. – 288 с. (Гриф „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, наказ МОН № 179 від 17.03.08).

Українська мова: підруч. для 9 кл. загальоосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. – К.: Освіта, 2009. – 336 с. (Гриф „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, наказ МОН № 56 від 02.02.09).

Українська мова: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук; за заг. ред. М.І. Пентилюк. – К.: Видавничий дім „Освіта”, 2011. – 272 с. (Гриф „Затверджено Міністерством освіти і науки України”, наказ МОН України № 1133 від 15.12.09).

Українська мова: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук; за заг. ред. М.І. Пентилюк. – К.: Видавничий дім „Освіта”, 2011. – 272 с. (Гриф „Затверджено Міністерством освіти і науки України”, наказ МОН України № 1133 від 15.12.09).

Українська мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук; за заг. ред. М.І. Пентилюк. – К.: Видавничий дім „Освіта”, 2011. – 288 с. (Гриф „Затверджено Міністерством освіти і науки України”, наказ МОН України № 1133 від 15.12.09).

Українська мова: підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / М. І. Пентилюк, С. А. Омельчук, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич; за заг. ред. М. І. Пентилюк. – Х. : Ранок, 2016. – 272 с. (Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, наказ МОН України від 10.05.2016 № 491).

Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів / М. І. Пентилюк, С. А. Омельчук, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич; за заг. ред. М. І. Пентилюк. – Х. : Ранок, 2017. – 248 с. (Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, наказ МОН України від 20.03.2017 № 417).

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian