Про мене

Омельчук Сергій Аркадійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Української академії акмеології, заслужений діяч науки і техніки України.  Перший проректор Херсонського державного університету, професор кафедри української і...

Сертифікати і свідоцтва

СЕРТИФІКАТИ Сертифікат за результатами навчання за курсом офісу доброчесності НАЗК «6 кроків до доброчесності: від теорії до практики» (лютий 2022 рік) ДЕРЖАВНИЙ СЕРТИФІКАТ ПРО РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ (рішення Національної комісії зі...

Рецензування

Монографії:  Мієр Т. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : монографія / Тетяна Мієр. – Кіровоград : ФО-П Олександрова М. В., 2016. – 424 с. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика :...

Опонування дисертацій

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)  2019 рік Рускуліс Л.В. «Методична система формування лінгвістичної компетентності майбутніх...

Праці про Сергія Омельчука та науковий доробок його

2006 рік Голобородько Є.П. Портрет чоловіка в шкільному інтер’єрі / Є.П. Голобородько // Методичні діалоги. – 2006. – № 12. – С.22-24. 2014 рік Городенська К. Нові засади навчання морфології / Катерина Городенська //...
en_USEnglish
ukUkrainian en_USEnglish